Münir Nurettin Selçuk - Dönülmez Akþamýn Ufkundayýz (rindlerin Akþamý) Lyrics


Münir Nurettin Selçuk Lyrics

Dönülmez Akþamýn Ufkundayýz (rindlerin Akþamý) Lyrics
Ahhh... dönülmez akþamýn ufkundayýz vakit çok geç
Bu son fasýldýr ey ömrüm nasýl geçersen geç
Bu son fasýldýr ey ömrüm nasýl geçersen geç

Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
Avunmak istemeyiz böyle bir teselli ile

Ahhh.. geniþ kanatlarý boþlukta simsiyah açýlan
Ve arkasýnda güneþ doðmýyan büyük kapýdan
Geçince baþlayacak bitmeyen sükunlu gece
Guruba karþý bu son bahçelerde keyfince

Ya aþk içinde harap ol ya þevk içinde gönül
Ya lale açmalýdýr göðsümüzde yahut gül
Ya lale açmalýdýr göðsümüzde yahut gül


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous