Ta Ett Foersta Steg Lyrics by 0 Men


0 Men Lyrics

Ta Ett Foersta Steg Lyrics
Ta ett första steg,
och titta runt,(titta runt)
där vi kan hitta fler
vi har vår strand där fåglar häckar
och med tomma burkar, ska vi fylla våra säckar

Genom stad och land, går vi, tillsammans (tillsammans)
vi ska finna alla dom som kommit bort (vi ska finna alla)
vi sittar här i samma båt
hand i hand tillsammans hjälps vi åt

Glöm inte bort, ge inte upp (ge inte upp)
vi kan hitta fler, bland sjö å skog å mark å ängar (oh oh)
och om vi hjälps åt, får vi mer än bara pengar

Genom stad och land, går vi, tillsammans (tillsammans)
vi ska finna alla dom som kommit bort (dom som kommit bort)
vi sittar här i samma båt
hand i hand tillsammans hjälps vi åt

vi letar efter någonting som glömts och tappats bort,
men nu när vi står här så finns de hopp
att få vår natur tillbaks igen,
och vi vet ett sätt, som vi kan hitta hem

Genom stad och land, går vi, tillsammans
vi ska finna alla dom som kommit bort
vi sittar här i samma båt
hand i hand tillsammans hjälps vi åt
Back to: 0 Men Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous