Rooskie Lyrics by Siddharta


Siddharta Lyrics

Rooskie Lyrics
Iz daljnega mesta pripeljala si se v našo vas,
iz daljnega mesta pripeljala si se v našo vas,
in zdiš se mi èisto za da se nocoj zabavava,
za kakšen pogovor med seboj morda se zmeniva.

V disku Volante se dobiva na to lepo noè,
v disku Volante se dobiva na to lepo noè,
nikar ne pozabi ta veèer lahko postane vroè,
morda na zaèetku bo moj glas nekoliko tresoè.

In kar naenkrat sem nem,
vidim jo kako prihaja,
ji ponudim roko,
pohvalim jo.

Ob prijetni debati se z oèmi poèasi slaèiva,
ob prijetni debati se z oèmi poèasi slaèiva,
iz polnih kozarcev si pogum vase nalivava,
nebeško pohoto eden drugemu priznava.

Iz tistega diska hitro sva odrinila domov,
iz tistega diska hitro sva odrinila domov,
na koncu pomembno povabilo naj ostanem z njo,
takrat sva zagledala kako odpira se nebo.

In kar naenkrat sem nem,
vidim jo kako prihaja,
ji ponudim roko,
pohvalim jo.
(vidim jo kako)
Back to: Siddharta Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous