Kununger Af Bæn Diupeste Natur Lyrics by Arckanum


Arckanum Lyrics

Kununger Af Bæn Diupeste Natur Lyrics
Ginom ener skogher undir granar, in ir ßæn diupe skoghern
Et fælt sva upin mæß ener lagher ok myrkr dimba hbila ßær
Ginom ßæn myrke skoghern ener stigher gangar
ßæn gangr ir skoghem sva storvurdhin flammas op af fakkla
Blotter sprakandet fran fakklan hørs, ßær iagh gangar
Fakklan min nu brænna sin sizter flamma
Hvern min bægher visa ginom ßætta skoghsland Myrkr, svarter sum naten
bestar fastr ßær ær lius

Iagh kænna ener vinder mik smekia, ener tom vinder
Ener kolin vinder sum nu brænna min hu
Ir ener storvurdhin skogher, thyster ir ener sang af manen
Natliker hvila yvir ßæt myrke Svea Riket
Slutet iagh sear af færb min, ener svarter skipnadher
Ener gaba til trulmaßer

Skipnadher af skugger krezar yvir marder
Skoghern fylls mæß trul ok grymberhet, til fyllest
Liuset forsvann in ir ßæn diupe skoghern sum nu æro døßer ßu skulu døia
-Pan ßu store tronan ßin, kununger af ßæn diupeste natur
Hærra yvir skoghers lif, ßu ßæn bevingade skipnadher
Pan Førde mik til ßænna skogher
Pan mik bringa til ßætta hærravælde
Pan, Før mik til ynnist dit
Til ßin krypta, alder ynnist natur dødh
Back to: Arckanum Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous