Staffan Hellstrand - Explodera Lyrics


Staffan Hellstrand Lyrics

Explodera Lyrics
Whoa Whoa Whoa Whoaoaoa Go gula och blå

På vita sträck och gröna fält
Springer vi hur långt som helst
Och alla grässtrån böjer sig
För alla som vill offra sig
En, Två, Explodera!

Whoa Whoa Whoa Whoaoaoa Go Gula, Go Go Blåa
Whoa Whoa Whoa Whoaoaoa Go Gula och Blå

Vi har gått en lång lång väg (Vi har gått en lång lång väg)
Vi ska gå här länge till (Vi ska gå här länge till)
Vi ska gå så långt det går (Mycket längre än vi får)
Vi ska gå så långt vi kan (vi ska gå till Rotterdam)

En, Två, Explodera!

Whoa Whoa Whoa Whoaoaoa Go Gula, Go Go Blåa
Whoa Whoa Whoa Whoaoaoa Go Gula och Blå

Whoa Whoa Whoa Whoaoaoa Go Gula, Go Go Blåa
Whoa Whoa Whoa Whoaoaoa Go Gula, Go Go Blåa
Whoa Whoa Whoa Whoaoaoa Go Gula och Blå


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous