Shalva Berti - Ahavatcha Lyrics


Shalva Berti Lyrics

Ahavatcha Lyrics
Ha'ahava harishona, ha'ahava hayeshana
Ahavati halevana achshav mimeni rechoka
Ha'ahava hachadasha,
Nifgashnu sham bevet kafe shebashchuna
Ahavatcha hame'ira kmo hashemesh ha'ola

Ha'ahava elai tova
Ha'ahava elai krova
Ahavatcha hi or gadol baneshama
Ahavatcha
Ha'ahava elai tova
Ha'ahava elai krova
Ahavatcha hi or gadol baneshama

Ahavatcha


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous