Münir Nurettin Selçuk - Yolcu Ile Arabacý Lyrics


Münir Nurettin Selçuk Lyrics

Yolcu Ile Arabacý Lyrics
Gurbet alevden kara, hasret ölümden acý
Gurbet alevden kara, hasret ölümden acý
Ne zeman tükenecek bu yollar, yollar arabacý
Henüz bana yolunun sonu budur denmedi
Ben ömrümü harcadým bu yollar tükenmedi
Ben ömrümü harcadým bu yollar, bu yollar tükenmedi

Atlarý hýzlý sür ki telef etmiþ varmasýn
Niþanlýmýn gözleri yollarda kararmasýn
Düþtüðün yollar gibi sonsuzdur benim tasam
Bekliyeni olsa da razýyým kavuþmasam

Of offf...
Bir kerre görse gözüm köyün aydýnlýðýný yar
Kül bardaðý içindeki bu kýzýl kordur yar
Senin de yolun biter gider gözünde yaþlara
Benim umutsuz yolum bittiði yerde baþlar
Zalým hey aman aman hey off...
Senin de yolun biter gider gözünde yaþlara
Benim umutsuz yolum bittiði yerde baþlar
Bittiði yerde baþlar


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous