Münir Nurettin Selçuk - Kalamýþ (yok Baþka Yerin Lütfü Ne Yazdan Ne De Kýþtan) Lyrics


Münir Nurettin Selçuk Lyrics

Kalamýþ (yok Baþka Yerin Lütfü Ne Yazdan Ne De Kýþtan) Lyrics
Yok baþka yerin lütfü ne yazdan ne de kýþtan
Yok baþka yerin lütfü ne yazdan ne de kýþtan

Bir tatlý huzur almaya geldik Kalamýþtan
Ah Kalamýþtan

Yok zerre teselli ne gülüþten ne bakýþtan
Bir tatlý huzur almaya geldik Kalamýþtan
Ah Kalamýþtan

Istanbulu sevmezse gönül aþký ne anlar
Aþký ne anlar
Düþsün suya yer yer erisin eski zemanlar
Eski zemanlar
Sarsýn bizi akþamda þarap rengi dumanlar
Þarap rengi dumanlar
Bir tatlý huzur almaya geldik Kalamýþ'tan
Ah kalamýþtan

Of off... fethettiniz ay parlayarak sen gülerekten
Gündüz koya sen gel gece kalsýn a yanýmda of of
Ses çýkmýyor artýk ne kürekten ne yürekten
Emret güzelim istediðin þarkýyý emret of of
Bir tatlý huzur almaya geldik Kalamýþtan
Ah Kalamýþtan


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous