Münir Nurettin Selçuk - Endülüs'te Raks Lyrics


Münir Nurettin Selçuk Lyrics

Endülüs'te Raks Lyrics
Zil, þal ve gül
Bu bahçede raksýn bütün hýzý
Bütün hýzý
Þevk akþamýnda Endülüs, üç defa kýrmýzý
Aþkýn sihirli þarkýsý yüzlerce dildedir
Ýspanya neþesiyle bu akþam bu sihirdedir

Alnýnda halka halkadýr aþüfte kakülü
Göðsünde yosma Gýrnatanýn en güzel gülü, gülün
Altýn kadeh her yerde güneþ her gönüldedir
Ýspanya varlýðýyla bu akþam bu gönüldedir

Ahhh...
Raks ortasýnda bir durup, oynar yürür gibi
Bir baþ eðmesiyle bakar, öldürür gibi

Ahhh...
Gül tenli kor dudaklý kömür gözlü sürmeli
Þeytan diyorki sarmalý, ahhh...
Yüz kerre, yüz kerre öpmeli

Gözler kamaþtýran þala
Þala
Meftun eden güle
Güle
Her kalbi dolduran zile
Her sineden
Ole
Oley


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous