Münir Nurettin Selçuk - Bu Hülyalar Diyarýnda Lyrics


Münir Nurettin Selçuk Lyrics

Bu Hülyalar Diyarýnda Lyrics
Bu hülyalar diyarýnda gizli bir zevk hünü var
Bu hülyalar diyarýnda gizli bir zevk hünü var

Hayalimde gülþen oldu gölgelendi mavi sular
Hayalimde gülþen oldu gölgelendi mavi sular

Þimdi ne kadar mesudum, sanki müjdeler geliyor
Þimdi ne kadar mesudum, sanki müjdeler geliyor
Ürperiyor bütün duygum,tatlý bir ses yükseliyor
Tatlý bir ses yükseliyor

Ahhh Sevdalý bir kanat sesi, çýrpýnýyor kuytularda
Ýçli bir gönül bestesi, titreþiyor þen sularda
Titreþiyor þen sularda
Ýçimde þen arzular var hislerime dolsun bahar
Ýçimde þen arzular var, hislerime dolsun bahar
Ahhh... mevdi mehtaba saz açmýþ, gümüþten þahra
Þebnedi körfezde mihrabattan görmüþ o mah, görmüþ o mah
Mevki bi zevrakla gelmiþ faslý sultaniyegah
Þebnedi körfezde mihrabattan görmüþ o mah, görmüþ o mah, görmüþ o mah, mah

Ýçimde þen arzular var, hislerime dolsun bahar
Ýçimde þen arzular var, hislerime dolsun bahar


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous