Münir Nurettin Selçuk - Bir Gülþene Vardýk Lyrics


Münir Nurettin Selçuk Lyrics

Bir Gülþene Vardýk Lyrics
Bir gülþene vardýk ki uzak mihrin hedeften
Bir gülþene vardýk ki uzak mihrin hedeften

Gelmiþ ve gelenler bütün erbab-ý günehden
Gelmiþ ve gelenler bütün erbab-ý günehden

Susmaz mý havasýnda öten bülbülü matem
Susmaz mý havasýnda öten bülbülü matem
Feryad, feryadý bu gülþendeki-i ahengi siyehten
Matemse eðer anlaþýlan rengi siyehden
Kabrim de benim olmalýdýr sengi siyehden
Yar yar yar aman off...

Þems olmazsa bülbül de olur gül de siyeh renk
Ahh... Feryad bu gülþendeki ahengi siyehden
Yar... Feryad
Feryad feryad feryadý bu gülþendeki ahengi rengi siyehden


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous