Münir Nurettin Selçuk - Allý Yemeni Lyrics


Münir Nurettin Selçuk Lyrics

Allý Yemeni Lyrics
Hey hey hey hey
Ah yemenimin uçlarý çýkamam yokuþlarý
A çýkamam yokuþlarý
O yare selam edin yedi daðýn kuþlarý
Ah allý yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ah severler seni

Hey hey...
Ben gülü deste baðladým desteye beste baðladým
Desteye beste baðladým
Dün gece yar hanesinde o söyledi ben aðladým
Ben söyledim o aðladý
Ahhh.. Allý yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ah severler seni

Of of... of... of
Beþ bine altýna
aðla bülbül
Üç bin altýna
aðla bülbül
Bahasý kaça
ben bilemem
Söyle a kuzum
Söyleyemem
Yalvar a kuzum
Yalvaranmam
Al da gel saza gel gelmezse yalvar da gel

Ah allý yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ah severler seni


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous