Anita Lipnicka Lyrics


Anita Lipnicka Lyrics


From the Album Nieprzyzwoite Piosenki (2003) (buy at amazon.com)
Nieprzyzwoite Piosenki
Beggar's song
Bones of love
Cruel magic
Cry
Everything flows
Heaven knows why
Knock knock
Learning (how to love)
Nobody else
Rose
Strange bird
Sweet jesus
Then & now
Way back to love


From the Album Wiersze NiezaœPiewane (2000) (buy at amazon.com)
Wiersze NiezaœPiewane


From the Album Moje Oczy S¹ Zielone (2000) (buy at amazon.com)
Moje Oczy S¹ Zielone
Ballada dla Œpi¹cej królewny
Ca³a prawda o mnie
Calma
Jestem powietrzem
Moje oczy s¹ zielone
Nawet jeœli
Niewa¿ne dziœ co bêdzie jutro
Ostatni list
Pokochaj siebie
Porcelana
Wracam


From the Album To Co Naprawdê (1998) (buy at amazon.com)
To Co Naprawdê
Daleko od domu
Dwie
Gin z tonikiem
Historia jednej mi³oœci
Historia jednej mi³oœci (wersja nocna)
O niczym
Piosenka s³odko-gorzka
Wszystko bêdzie dobrze
Zimy czas


From the Album Wszystko Siê Mo¿E Zdarzyæ (1996) (buy at amazon.com)
Wszystko Siê Mo¿E Zdarzyæ
Cats
Daydreaming
I tylko noce
Lonely lover
Moja ostatnia rozmowa z królem
Mosty
Piêkna i rycerz
Rzeko
Winter song
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ


Other Songs:
Belle
Piosenka ksiê¿ycowa
The gardeners
Zabij mnie
Zanim zrozumieszSoundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous