Alkehol Lyrics


Alkehol Lyrics


From the Album Dvanactka (2006) (buy at amazon.com)
Dvanactka
Je To K Nevire
Startujem
Dame Si Do Tela
Pivecko My
Certi S Nama Muzou Sit
Spermie
Rum
Na Sekeru Nedavame
Kapacky
Kazdej Den
Holky To Chtej
Jedenacty Prikazani
Ukrizuj Se
Tatuv Dril
Byl Jeden Krasnej Den


From the Album Kocovina (2005) (buy at amazon.com)
Kocovina
Peèený Holubi
Dobrej Nápad
Sláva Vítìzùm
Pijeme S Láskou
Transfúze
Dokonalej
Pan Vodka
Rozlezem Se V èervy
Blbej Den
Zabíjaèka
Jeden život Nestaèí
Starej Pes
Nebudeme èekat
Zubatá
Kocovina


From the Album Už se to smaží a peèe (2003) (buy at amazon.com)
Už se to smaží a peèe
Budu Pít
Život Je Krátkej
Medová
Už Se To Smaží A Peèe
Ten Kdo Chce
Bohy Už Nevzývám
Dej Mi Svou Duši
Velkej Plán
Blondýna
Jsem Tvùj Stín
Pøísloví
Ok
Jak S Tebou Tanèí
Už Se To Smaží A Peèe (Usmažená Verze)


From the Album Planeta Vopic (2002) (buy at amazon.com)
Planeta Vopic
Pøidej Se K Nám
Budeme Chlastat
Ty A Já
Andìl Strážnej
Piju Jako Duha
Až Se Vrátím
Nechtìjte Po Mnì
Planeta Opic
S.O.S. Já Chci Drink
Ïábel Našeptával
Plný Kapsy
Vodka, Rum A Zelená
Mám Svý Dny
Leckt Mich Am Arsch
Tak Jako


From the Album Metla lidstva (1999) (buy at amazon.com)
Metla lidstva
Je To Prima
Ráno Jsem Vstal
Máme Pole Makový
Buïme Veselí
Už Nikdy Víc
Až Já Budu V Mexiku
My Jsme šastný
Jedu
Pìknì Jsem Vyvádìl
Není O Mì Zájem
O žízni
Starej Se O Sebe
Piju Dál


From the Album Alkohol, to je moje milá (1998) (buy at amazon.com)
Alkohol, to je moje milá
Alkohol
Tuhle Rundu Platím Já
Little Big Horn
Rumhilda
Shane
Ruty šuty
Jó, Tøešnì Zrály
John Hardy
Už Koníèek Pádí
Jessie James
Slavíci Z Madridu
Má Whisky
Rovnou
Rùže Z Texasu
Nechte Mì Pít
Dùm U Vycházejícího Slunce
Nemelem


From the Album 100% (1997) (buy at amazon.com)
100%
Lejboy
Utíkej
Øeèí Už Bylo Dost
Cesta
O Penìzích
Zahradní
Jedna Za Druhou
Schovka
Zase Sám
Já Chci Spát
Už Jsem Takovej
A Chlastu Bylo Moc...
Je Tvùj Pán ]
Dilema
Bìž Dál


From the Album Odpoèívej v pokoji (1996) (buy at amazon.com)
Odpoèívej v pokoji
O Hazardu
Sportovina
Velkej Sen
Když Ráno Vstávám
Ponocný
Blázen
Odpoèívej V Pokoji
Vesnická
Štìstí
Koøalka
Jim Beam
Knihovna
Non-Stop
Hospodská


From the Album Na zdraví (1995) (buy at amazon.com)
Na zdraví
Prolog
Na Zdraví
Balada O Johnovi
Komu By Se Chtìlo Pracovat
Akehol
Dokud Ještì žijem
Holky
To Bude Mejdan
V Pátek K Veèeru
Moc Jsem Se Vám Nepoved
Zas Je Tu Léto
Až Já Budu Bohatej
Zlatá Holka
Triptadádá
Na Zdraví


From the Album Alkeholism (1994) (buy at amazon.com)
Alkeholism
Buráky
O Chlastu
Èekám Každej Den
Železná Sparta
Na Slamníku
Travièko Zelená
Rozjedeme To O 106
Èerný Muž
Protiváleèná
Pivo Dìlá Hezká Tìla
Dejvice
Hospodo Nalejvej
Houbová


From the Album S úsmìvem se pije líp (1993) (buy at amazon.com)
S úsmìvem se pije líp
Intro
Už Jsme Zase Tady
Èekám Každej Den
Karel
S úsmìvem Se Pije Líp
Nesmíš Se Vzdát
Branický Pivo
Skérujem Se
Tak Už Se Na Mì Nezlob
Buráky
Vèera, Dnes A Zítra
Pivo Dìlá Hezká Tìla
Je Nám Fajn
Už Od Rána
Rock 'N' Roll
Už To Máme Za Sebou


From the Album Alkehol (1992) (buy at amazon.com)
Alkehol
Intro
Hospodo Nalejvej
Tak Jaký Cavyky
Travièko Zelená
Vezmem Zákon Do Svejch Rukou
O Chlastu
Železná Sparta
Podbabskej Stánek
Vypít Se
Dejvice
Všechno Je Jinak
Jako Obvykle
Polibte Mi
Na Slamníku
Outro


Other Songs:
BurakySoundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous