Ajda Pekkan Lyrics


Ajda Pekkan Lyrics


Other Songs:
Vazgeçme
Hançer
Dile Kolay
Zigeuner Müssen Singen
Mihrabým Diyerek
Baþkasýný Tanýmam
Sen Mi Yoksa Ben Mi
Dert Bende
Un Grand Amour
Güneº Yorgun
Aþka Ýnanma
Yolculuk
Mediterranée
Bambaºka Biri
Satisfaction
Daha Neler
Tu Pars Et Tu Reviens
Gençlik Yýllarý
Ýnanýlýr Gibi Deðil
Le Roi Du Petrole
Aþk Oyun Deðil
Sana Bana Yeter
Çapkýn Satýcý
Tazem
Face A Face Avec Moi
Ýki Yüzlü Aþk
Kimdir Bu Sevgili
Ay Doðarken
Saatler
Bu Bahar
Sonbahar Rüzgârlarý
Et C'est Pour Toi
Yeniden
Kendi Kendimle Ben
Al Beni
Palavra Palavra
Bitsin Bu Sevda
Sihirli Aºk
En Oubliant Qu'on Était Deux
Ýçiyorum
Kabus Gibi Gelme Üstüme
Aðlama Yarim
Oyalama Beni
Bir Masal Anlatsam
Sevgiler Ölünceye Kadar
Eðlen Güzelim
Yaºamak Ne Güzel ªey
Je Danse
365 Gün
Onlar Gibi Olsak
Bir Gün Unutmak Ýstersen
Sevdiðim Adam
Düþme Sakýn
Yalnýzlýktan Bezdim
Herþeye Deðersin
Son Yolcu
Olsam
Bir Garip Yolcuyum
Yalancý Dünya
Hepsi Boº
Sana Doðru
Olanlar Oldu Bana
Bir Baºka Aºk
Seninleyim
Dün Gece
Vitrin
Haykýracak Nefesim Kalmasa Bile
Kimler Geldi Kimler Geçti
Þarkýlar
Ne Tadý Var Bu Dünyanýn
Bilmece Bildirmece
Senden Uzakta
Durmaz Ki Dünya
Veda Etmem
Hatýradan Hatýraya
Gözünaydýn
Ömür Boyu
Mon Cœur Est Comme Ça
Beni De
Sen Olurdun Yine
Dinlemelisin Beni
Varsýn Yansýn Dünya
Gözün Aydýn
Dert Ortaðým
Üzgün Yüzlü Dertli Akºam
Mesut Ol Sen
Bang, Bang
Sen Bir Yana Dünya Bir Yana
Der Große Abschied
Un Amour Qui S'en Va
Gül Dostum Gül
Bu Ne Biçim Hayat
Yok Ki
Loving On Petrol
Baksana Talihe
Sarýl Bana
Cool Kadýn
Tek Yaþanýr Mý
Gel
Ýlkokulda Tanýþmýþtýk
Le Jardin D'orient
Aºk Oyunu
Sakýn Sakýn Ha
Çapkýn
Tatlý Dünya
Eyvah
Yere Bakan Yürek Yakan
Kim Olsa Anlatýr
Anlamadým Gitti
Resmin Yok Bende
Boº Vermiºim Dünyaya
Son Dansý Bana Sakla
Erkekleri Tanýyýn
Yeni Bir Gün Doðdu Bize
Kaderimin Oyunu
Ah! Fatma
Oyun Etti Gözlerim
Bir Yabancý Gibi
Si J'étais Magicien
Eline Gözüne Dizine
Üç Kalp
Just The Way You Are
Aðlama Anne
Onyedi Yaþýnda
Bir Köþede Yalnýz
Sevgide Seni Seçtim
Dönüyorum
Yazýk Olur
I Agapi M' Afise
Ýnanmam
Olur Ya
Bir Gün
Yalnýzlýk Yolcusu
Her Yerde Kar Var
Sensiz Yýllarda
Olmadý Gitti
Bir Dünya Ver Bana
Sev Sen De Gönlünce
Düºünme Hiç
Yaðmur
Hep Böyle Canayakýn
Petrol
O Benim Dünyam
Bir Anda
Seninle Bir Bütünüz
Duygularýmýn Bittiði Yerde
Viens Pleurer Dans Mon Cœur
Haydi Durma
Kim Ne Derse Desin
Özleyiº
Ne Günler
Beyaz Ev
Sen Ýste
Durdurun Þu Zamaný
Ve Ben ªimdi
Haram Olsun Bu Aºk Sana
Düþünme Hiç
Ölum Yok Ya Sonunda
Moda Yolunda
Ben Bir Köylü Kýzýyým
Sen Mutlu Ol
Dertliyim Arkadaº
Uykusuz Geceler
Göz Göz Deðdi Bana
Bir Günah Gibi
Yýllar
Mediterráneo
Bana Dönme Bir Daha
Sen Benim Þarkýlarýmsýn
Deliyiz Biz
Uçan Halý
Gerçek Ve Düº
Yok
Loin De Nous Je T'aime
Babylone, Babylone
Sana Ne Kime Ne
Combien Je T'aime
Tek Baþýna
Felek
Ýlk Aþkým
Korkusuzum
Aºk Budur
Saklambaç
Bu Gece
Tanrý Misafiri
Et Je Voyage
Yeniden Baþlasýn
Kim Derdi Ki
Alýþmak Sevmekten Daha Zor Geliyor
Pour Lui
Boº Sokak
Son Arzu
Erkek Adýn
Ýçme Sakýn
Kader Rüzgârý
Affetmem Seni
Oyalama Beni Sen
Bir Tek ªey
Seviyorum
Elimde Olsa
Yaþanasý Dünya
Je T'apprendrai L'amour
A Mes Amours
Onu Bana Býrak
Bir Hata
Sevdim Seni
Dönmem Sana
Yaz Yaz Yaz
Hoºgör Sen
Ýki Yabancý
Olsun Varsýn
Bir Gece Sahnede
Yalnýzlýða Hüküm Giydim
Her Yaþýn Ayrý Bir Güzelliði Var
Sana Neler Edeceðim
Oldum Olasý
Bir Dost Bulamadým
Serseri
Dünya Dönüyor
Ya Sonra
Hayýrdýr Ýnþallah
Mutlu Bütün Þarkýlar
Ne Varsa Bende Var
Bilsen Sevgilim
Senin Ýçin Buradayým
Duy Feryadýmý
Viens Dans Ma Vie
Hatýrlar Mýsýn
Hancý
Özletme Beni
Nasýlsýn Ýyi Misin
Benimdir Müzik
Sen Ve Ben
Doðru Mu Deðil MiSoundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous