Ahmet Kaya Lyrics


Ahmet Kaya Lyrics


Other Songs:
Sen Yanma Diye
Bu Dert Beni Adam Eder
Yetiþ Nerdesin
Geleceðim
Kenar Mahalleli
Çek Mustafa Çek
Rinna Rinnan Nay
Biz Üç Kiþiydik
Ýçerden Çýkan Adam
Gayrý Gider Oldum
Kardelenler Açýnca
Amenna
Niye Böyle Anne
Bir Veda Havasý
Yazamadým
Fabrikakýzý, Cama Çýkma, Fabrika Önü (Potbori)
Karanlýkta
Nereden Bileceksiniz
Beni Tarihle Yargýla
Yakarým Geceleri
Entel Maganda
Ýyimser Bir Gül
Kadýnlar
Neden
Baþým Belada
Uçun Kuþlar Uçun
Dost
Öyle Bir Yerdeyim Ki
Jilet Yiyen Kýz
Metrisin Önünde
Ayný Daldaydýk
Tutki Gecedir
Doðum Günü
Hiç Bir Þeyimsin
Herkes Kendi Ýþine
Maviye Çalar Gözlerin
An Gelir
Tezgahtar Nebahat
Denizin Adý Özgürlük
Bir Anka Kuþu
Haydi Git
Leyla
Al Öfkemi
Tedirgin
Daðlarda Ölmek Ýsterim
Þiddet
Haramiler
Suskun
Çilli Kedi
Özgür Çaðrý
Halay Havasý
Kýlýç Balýðýnýn Öyküsü
Adý Bahtiyar (Gökyüzü)
Sivastopol Marþý
Büyüdün Bebeðim
Üþür Ölüm Bile
Gökyüzü
Koru Kendini
Ada Sahilleri
Senin Derdindeyim
Bu Yalnýzlýk Benim
Yorgun Demokrat
Grev (Dilekçe)
Kimdi Bunlar
Derin Bir Ah Çektim
Saza Niye Gelmedin
Bize Ne Oldu
Yeter
Gel Haydi Gel
Katlime Ferman
Bendende Selam Söyleyin
Oy Havar
Birde Sen Gitme
Yaþamadýn Sen
Gayri Gider Oldum
Karayazý
Neyleyim
Bir Minik Kýz Çocuðu
Yalancý Ayrýlýk
Eylül'de Ýsyan Gibi
Kara Yazý
Nereden Bileceksin
Beni Bul Anne
Yakamoz
Elektro Þok
Söyle
Kaçakçý Kurban
Munzurlu
Baþkaldýrýyorum
Týkabasa Pastýrma
Doruklara Sevdalandým
Mavi'nin Türküsü
Hoþçakalýn Gözüm...
Merhaba
Ay Gidiyor
Turuncu Gemi
Diyarbakýr Türküsü
Geçmiyor Günler
Hep Sonradan
Mahur
Amanýn Minnoþ
Telgrafýn Telleri
Demedim Mi Haydar
Bir Acayip Adam
Hasretinden Prangalar Eskittim
Kýz Kaçýran
Ah!...
Süryani
Çökertme
Þeyh Bedrettin
Hani Benim Gençliðim
Sorgucular
Çiðdem Çiçek
Ölüm Dörtlüðü
Hadi Bize Gidelim
Kurtuluþ Savaþý Destaný
Aðlama Bebeðim
Sevgi Duvarý
Býrak Döneyim - Öyle Bir Yerdeyim Ki
Yüreðim Kanýyor
Gül Dikeni
Korkarým
Acýlara Tutunmak
Sen Ýnsansýn
Bu Gala Daþlý Gala
Yollarýna Baka Baka
Giderim
Kendine Ýyi Bak
Þafak Türküsü
Sabýr Kalmadý
Bize Kalan
Ýçimde Ölen Biri
Gaþ Sabah
Karwan (Kervan)
Güzel Günler
Oy Benim Caným
Birazdan Kudurur Deniz
Yazmalý Gelin
Fosso Necdat
Karar Vermek Zor
Nevroz Ateþi
Beni Vur
Yalan Da Olsa
Evlerinin Önü
Safak Turkusu
Kalan Kalýr
Nenni Bebek
Beni Bul
Uðurlar Ola
Dosta Düþmana Karþý
Sel Dað
Kaçak Ve Anne
Mican
Ayrýlýðýn Hediyesi
Tutuþur Dizlerim
Dokunma Yanarsýn
Lili Marlen Türküsü
Hikayemiz (Bizim)
Memleket Hasreti
Arka Mahalle
Tezkere
Diyarbakýr Hasreti
Böyle Bir Sevmek
Haydi Gül
Macera
Alnýnda Dað Ateþi
Telgrafçý Akif
Dardayým
Þiire Gazele
Hasretinden Prangalar
Sürgün Acýsý
Cinayet Gibi
Þahin Gibi
Halklarýn Kardeþliði Adýna
Kürtçe Açýlýþ
Adý Yýlmaz
Siz Yanmayýn
Can Yoldaþým
Zeytin Karasý
Haçan, Ölesim Gelir
Kum Gibi
Aðladýkça
Sensiz Yaþayabilemem
Býrak Beni
Yusuf Yusuf
Gururla Bakýyorum
Kore Daðlarý
Acý NinniSoundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous