Özledim Seni Lyrics by 110


110 Lyrics

Özledim Seni Lyrics
Özledim seni bu gün sebep yokken
Uzansam hayallere dokunurum sandým bak
Yýllar geçmiþ üstümüzden
Hala ilk günkü gibi aklýmdasýn

Özledim seni özledim seni
Özledim seni özledim seni
Sen duyduðum
En güzel cümlenin en güzel öznesi

Tanrýnýn unuttuðu bu kentte
Cennetten düþen bi manzara gibi
Özledim seni özledim seni
Özledim seni özledim seni

Söylenecek çok sözüm vardý
Hepsi yarým kaldý
Neler ummuþtum hayattan
Elimde ne kaldý

Kýrýlan kalbim miydi yoksa
Karnýmdaki bu sancýyla
Küflenmiþ ruhum unutmadý
Unutmadý seni hala

Özledim seni özledim seni
Özledim seni özledim seni...
Back to: 110 Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous