Bitti Mi Lyrics by 110


110 Lyrics

Bitti Mi Lyrics
demek seni hiç anlamadým
sen hep verdin,ben aldým
zaten ben adam deðilim ama
yeter artýk çok sýkýldým

bitti mi söyleyeceklerin
yýllarca biriktirdiklerin
buruþuk kaðýtlar gibisin
sen ve gereksiz tüm cümlelerin

bunca zaman zor dayanmýþ
benle hayat ýzdýrapmýþ
belki þizofren bir aþkmýþ ama
yeter artýk çok sýkýldým

bitti mi söyleyeceklerin
yýllarca biriktirdiklerin
buruþuk kaðýtlar gibisin
sen ve gereksiz tüm cümlelerin
Back to: 110 Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous