Ano Hito Ni Aitai Lyrics by Ueto Aya


Ueto Aya Lyrics

Ano Hito Ni Aitai Lyrics
Anata ni kikitai koto ga aru imasugu kikitai koto ga aru
Dakara no wo koe yama koete anata no ouchi ni yatte kita
Chotto yasotto ja he kotarezu anata ni kikitai koto ga aru
Genki HATSU RATSUU? ORONAMIN C

Anata ni kikitai koto ga aru imasugu kikitai koto ga aru
Dakara no wo koe umi koete anata no tokoro ni yatte kita
Shikkari HANGURU oboetara
Danshinege muro borukeiso (anata ni kikitai koto ga aru)
Sengi baruararu? (Genki HATSU RATSUU?) ORONAMIN C

Anata ni kikitai koto ga aru imasugu kikitai koto ga aru
Dakara no wo koe yama koete anata no ouchi ni yatte kita
Chotto yasotto ja he kotarezu anata ni kikitai koto ga aru
Genki HATSU RATSUU? ORONAMIN C

Anata ni kikitai koto ga aru imasugu kikitai koto ga aru
Dakara no wo koe yama koete anata no ouchi ni yatte kita
Anata ni kikitai koto ga aru imasugu kikitai koto ga aru
Dakara no wo koe umi koete anata no tokoro ni yatte kita
Anata ni kikitai koto ga aru imasugu kikitai koto ga aru
Dakara no wo koe yama koete anata no ouchi ni yatte kita
Genki HATSU RATSUU? ORONAMIN C
Back to: Ueto Aya Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous