Rave (Original) Lyrics by Siddharta


Siddharta Lyrics

Rave (Original) Lyrics
RAVE

V veèeru svetlih zvezd,

ob tihem jezeru nekje,

v objemu polne lune,

smo povabljeni na ples.

Ne poznamo vseh obrazov,

vsega upanja v oèeh,

ali je nekje odgovor,

ali je nekdo ki ve?Prepovedano veselje,

prepovedane stvari,

vse je na dosegu roke,

al noben ne govori

kar lebdijo vsi v zraku,

vsem uhaja pravi smeh,

kaj je tam za temi vrati,

kdo si drzne jih odpretSe naenkrat roke dvignejo,

vrata se odpro

in v zraku vidm deklico,

ki na prsih nosiFinis Mundi - Konec je sveta,

prebujajo se le še tiste sanje o raju

in ne vidimo se veè,

ostaja sijajIn ta moment

ta melodija,

to veselje

ta idila,

vse lepo

vse te oblike,

cela morja harmonije,

je res lep dan kriv da izginemoFinis Mundi - Konec je sveta,

prebujajo se le še tiste saaaanje o raju

in ne vidimo se veè,

ostaja sijajFinis Mundi - konec je sveta,

prebujajo se le še tiste saaaanje o naju

ne vidimo se veè,

ostaja le..

Finis Mundi - konec je sveta,

prebujajo se le še tiste saaaanje o naju

in ne vidimo se veè,

ostaja sijajsijaj,

sijaj...
Back to: Siddharta Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous