Rave Lyrics by Siddharta


Siddharta Lyrics

Rave Lyrics
V veeru, svetlim zvezdam
tihem jezeru nekje,
v objemu polne lune
smo povabljeni na ples
ne poznamo vseh obrazov
vsega upanja v oeh
ali je nekje odgovor
ali je nekdo ki ve ...

Prepovedano veselje
prepovedane stvari
vse je nam vse v roke
ali noben ne govori
ker lebdijo vsi v zraku
se poraja pravi smeh
kaj je tam za temi vrati
kdo si drzne jih odpret
se naenkrat roke dvignejo
vrata se odpro
in v zraku vidim deklico
ki na prsih nosi jih

Bile so te
konec je sveta
prebujajo se vene iste sanje
v raju pre
dvignimo se
sijaj

Tam v momentu
me lovijo
to veselje
ta idila
vse lepo se
te oblike
cela morja
harmonije

da izginemo

konec je sveta
prebujajo se vene iste sanje
v raju
dvignimo se

konec je sveta
prebujajo se vene iste sanje
v raju
dvignimo se

konec je sveta
prebujajo se vene iste sanje
v raju
dvignimo se v vene sanje

sijaj,sijaj,sijaj,sijaj
Back to: Siddharta Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous