Put It On Me Lyrics by Pitbull


Pitbull Lyrics

Put It On Me Lyrics
I don't see them haters
But they wanna be me
I don't see them haters
But they wanna be me
I see they girl and she leaving with me
I see they girl and she leaving with me

Sexy girl, go ahead and put it on me
Put it on me, put it on me
Sexy girl, go ahead and put it on me
Put it on me, put it on me
Sexy girl, go ahead and put it on me
Put it on me, put it on me
Sexy girl, go ahead and put it on me
Put it on me, put it on me

Sexy sexy, put it on me
Sexy sexy, put it on me
Sexy sexy, put it on me
Sexy sexy, put it on me
Sexy sexy, put it on me
Sexy sexy, put it on me
Sexy sexy, put it on me
Sexy sexy, put it on me
Back to: Pitbull Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous