Re Lyrics by Mor Ve oetesi


Mor Ve oetesi Lyrics

Re Lyrics
yine ben miyim düþen
hic zamaným da yok ki
yine ben kopup gelen
bilmediðim þey yok ki

yine de geldim dünyaya
hic zamaným da yok ki
yine de geldim dünyana
hic yok

icim yanar icim bilmez
icim var icim düþünmez
icim aþk icim deðiþmez
icim saf icim kirlenmez

yine ben miyim düþen
görmediðim þey yok ki
yine ben kopup gelen
bu dersin sonu yok ki

yine de geldim dünyaya


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous