Wolno Wolno Pyn odzie Lyrics by Maanam


Maanam Lyrics

Wolno Wolno Pyn odzie Lyrics
Wolno p³yn¹ wolno p³yn¹ wolno p³yn¹ ³odzie
Na krañcach œwiata s³oñce wschodzi
Im wolniej p³yn¹ tym jest piekniej
Kraina bólu coraz wieksza
Wolno p³yn¹ wolno p³yn¹ wolno p³yn¹ ³odzie

Ja bez ciebie ¿yæ nie moge
Dwa serca mam u twoich bram
Udreka cicha i cierpliwa
G³owa karabin maszynowy

Dwa serca trzeba dwa serca trzeba
trzeba mieæ dwa serca
Ukryte w piersi ukryte w piersi i na d³oni
Dla tych co zgodziæ sie nie mog¹
Serce wa¿niejsze jest od g³owy
Dwa serca trzeba dwa serca trzeba
trzeba mieæ dwa serca

Ja bez ciebie ¿yæ nie moge
Dwa serca mam u twoich bram
Udreka cicha i cierpliwa
G³owa karabin maszynowy

Dwa serca trzeba dwa serca trzeba
trzeba mieæ dwa serca
Ukryte w piersi ukryte w piersi i na d³oni

Wolno p³yn¹ wolno p³yn¹ wolno p³yn¹ ³odzie
Ja bez ciebie ja bez ciebie ¿yæ nie moge
Back to: Maanam Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous