Lipstick On The Glass Lyrics by Maanam


Maanam Lyrics

Lipstick On The Glass Lyrics
Otwieram drzwi, to jesteœ ty
Przybieg³aœ, widze jeszcze dr¿ysz
Gor¹ce usta, gor¹ce d³onie
W pó³mroku ca³a lœnisz

Powolnym ruchem siegasz
I patrzysz poprzez szk³o
Falujesz w rytmie zmierzchu
Przeci¹gasz sie jak kot

Dotykam cie, a wtedy ty
Przymykasz czarne oczy
Budzisz sie, znów ca³a lœnisz
Œni sie ró¿a nocy

Odchodzisz lecz zostawiasz
Na szklance szminki œlad
To nic, ¿e ona przyjdzie
Zapyta jeszcze raz

Who's that lipstick on the glass
Who's that lipstick...

Otwieram drzwi, to jesteœ ty
Przybieg³aœ, widze jeszcze dr¿ysz
Gor¹ce usta, gor¹ce d³onie
W pó³mroku ca³a lœnisz

Odchodzisz lecz zostawiasz
Na szklance szminki œlad
To nic, ¿e ona przyjdzie
Zapyta jeszcze raz

Who's that lipstick on the glass
Who's that lipstick...

Who's that lipstick on the glass
Who's that lipstick...
Back to: Maanam Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous