Kochanek Lyrics by Maanam


Maanam Lyrics

Kochanek Lyrics
Przyjd do mnie rano
Tam gdzie rosną róże
Słońce jeszcze zaspane
Przyjd to mnie obudzisz

Przyjd do mnie w południe
Gdy słońce stoi w zenicie
Zobaczysz mnie w całej pełni
Zobaczysz w całym rozkwicie

Przyjd do mnie o zmierzchu
Przyjd o zachodzie słońca
Wtedy pachne najpiekniej
I nie umieram z gorąca

Przyjd do mnie w nocy
Z za siedmiu gór i mórz
Kocham gdy mnie dotykasz
Choć nie dotyka sie róż

Patrzysz na mnie patrzysz
I spokój mi burzysz
Kocham gdy dotykasz
Choć nie dotyka sie róży
Back to: Maanam Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous