Yalnýzým Yalnýz Lyrics by Edip Akbayram


Edip Akbayram Lyrics

Yalnýzým Yalnýz Lyrics
Gönlüm senin esirin kalbim senindir yar
Kalbim senindir
Ýnsaf eyle hoþ sözle beni gel dindir yar
Beni gel dindir

Söyle nedir bu edalar bu iþve bu naz
Gider Aygýz bu güzellik sene de kalmaz

Yalnýzým yalnýz
Yalnýzým yalnýz
Gel beni dertlere salan
Yakan vefasýz

Söyle nedir bu edalar bu iþve bu naz
Gider Aygýz bu güzellik sene de kalmaz

Daðlar baþý dumandýr aman Allah yandým
Yine Dumandýr
Ayrýlýðýn ölümden daha yamandýr
Daha yamandýr

Söyle nedir bu edalar bu iþve bu naz
Gider Aygýz bu güzellik sene de kalmaz

Yalnýzým yalnýz
Yalnýzým yalnýz
Gel beni dertlere salan
Yakan vefasýz

Söyle nedir bu edalar bu iþve bu naz
Gider Aygýz bu güzellik sene de kalmaz


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous