Ebru Gündeþ Lyrics


Ebru Gündeþ Lyrics


Other Songs:
Akýllý Ol
Esirgeme Benden
Tanrý Misafiri
Ahdým Olsun
Dön Ne Olur
Sevmekten Gidince
Þimdi Git Güle Güle
Deli Divane
Sensizim
Dahasý Var
Seni Seviyorum
Ölüyorum Kederimden
Ceza Mý?
Sabahlar Uzak
Ýki Gözüm, Ýki Bulut
Bir Gece Vakti
Potpori
Yanar Döner Geceler
Biliyorsun
Kurtlar Sofrasý
Yalan Mýydý
Ben Yokum Bu Ýþte
Karayaðýzým
Vazgeçmem
Ben Olmayýnca
Hayret Birþeysin
Unutma Sakýn
Annem Ýçin
Hasret Rüzgarlarý
Tutsak
Allah Seninle Olsun (Sonun Olurum)
Gel Diyemem
Tazem
Affet
Erkeksen Söyle
Söylesin
Dünya
Sevme Yanarsýn
Þahane
Deli Deli
Seninle Çok Iþim Var
Çok Mu Gördünüz?
Senden Gayrý
Ýyi Günde Kötü Günde
Bize De Bu Yakýþýr
Potpori (Yeþil Ördek, Uyu Demeye Geldim)
Yaþamak Bu Deðil
Bir Garip Serçe
Mümkünse
Yalnýzlýk Burcu
Benim Dünyam
Kurban Olam Yaradana
Yalan
Ben Ýnsan Deðil Miyim?
Herkes Yaralý
Unutuverdim
Ben Daha Büyümedim
Hayat Mý Bu
Tövbekar
Anlatamam
Hani
Telafi
Alev Alev
Fýrtanalar
Tanýmam Senden Baþka
Adam Olsaydýn
Elimiz Mahkum
Sýrnaþýk Sevgilim
Aldýrma Gönül
Demir Attým
Sevdim Ýnkar Etmedim
Özledim Seni
Dayanamýyorum
Senin Olmaya Geldim
Çingenem
Sen Olsaydýn
Yorgun Geceler
Bir Ýnat Uðruna (Muallaktayým)
Potpori (Aldýrma Gönül, Koca Dünya)
Yaralým
Bir Dolu Efkardayým
Kurþun Yerine
Yalancý Bahar
Beni Mi Buldun
Kaybedenler
Yakýþýklý
Ben Seçilmem Seçerim
Her Þey Seni Hatýrlatýyor
Unuturum
Arayý Soðutmayalým
Hata
Tutuþtu Yüreðim
Aman Kimseler Duymasýn
Güller Arasýnda
Tek TabancaSoundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous