Yetmedi Mi? Lyrics by Cengiz Kurtoðlu


Cengiz Kurtoðlu Lyrics

Yetmedi Mi? Lyrics
Býr ýnat uðruna kiydin aþkimiza
Ellere sözüm yok tek suçlu sensýn
Çýðnedýn gururumu ayaklar altinda
Buna da göz yumdum tek senýn ýçýn

Sevenlerýn kaderý böyle yazilmiþ
Aci çekmek býzým hayatimizmiþ
Günlerce yalvarip aðlasam býle
Býzým kaderýmýz hep yalnizlikmiþ

Günlerýmý verdým yillarimi verdým
Hayatimi verdým yetmedý mý
Sen aþkimi çaldin umutlarimi yiktin
Canimdan can aldin yetmedý mý

Yazik ettýn bana ölümsüz aþkima
Býten sevdamizda tek suçlu sensýn
Bana yaptiðini unuttum sanma
Hýç sýtem etmedým sirf senýn ýçýn

Sevenlerýn kaderý böyle yazilmiþ
Aci çekmek býzým hayatimizmiþ
Günlerce yalvarip aðlasam býle
Býzým kaderýmýz hep yalnizlikmiþ

Günlerýmý verdým yillarimi verdým
Hayatimi verdým yetmedý mý
Sen aþkimi çaldin umutlarimi yiktin
Canimdan can aldin yetmedý mý


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous