Pei Wo Kan Ri Chu Lyrics by Cai Chun Jia (joi Tsai)


Cai Chun Jia (joi Tsai) Lyrics

Pei Wo Kan Ri Chu Lyrics
Yi de chi shi shu bei jiang de siao lu
Lu xiang you hua chui jiao ni te jiao gu
Jiu xiang nian hua cen chen chong tian te wen tu
Ni tao ce wo jiu xiang wen nuan ti gao shu

* li xiao le cou hao lu de jing huang wo ci cu
Fong cai bu chui gu de cu fu
Li guo le jiao liu luo xiang na nian de ri chu
Ni xian ce wo
Xiang guo le hu
Jiao wo kan si
Wo jiu cai pei ye de jing chu

Gu guo de yen de chui yan gen ching chu
Xiang yi ge ren shang zai lei guang shi yi cuo xing fu
You hui tao huo hui tai jiang de xiao wu
Ni song ze wo na tian ye zi dou de fei wu

Repeat *, *

Shui rang yi ge ren
Wo di gu gu du
Zai xing cuang yi
Pei won kan mei yi di ri chu


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous