Can Bedenden Çýkmayýnca Lyrics by Baris Manço


Baris Manço Lyrics

Can Bedenden Çýkmayýnca Lyrics
Kara haber tez duyulur unutsun beni demiþsin
Bende kalan resimleri mektuplarý istemiþsin
Üzülme sevgiceyim bir daha çýkmam karþýna
Sana son kez yazýyorum hatýralar yeter bana

Unutma ki dünya hali veren Allah alýr caný
Ben nasýl unuturum seni can bedenden çýkmayýnca

Kurumuþ bir çiçek buldum mektuplarýn arasýnda
Bir tek onu saklýyorum onu da çok görme bana
Aþklarýn en güzelini yaþamýþtýk yýllarca
Bütün hüzünlü þarkýlar hatýrlatýr seni bana

Unutma ki dünya hali veren Allah alýr caný
Ben nasýl unuturum seni can bedenden çýkmayýnca

Kýrýldý kanadým kolum ne yerim var ne yurdum
Gurbet ele düþtü yolum yuvasýz kuþlar misali
Selvi boylum senin için katlanýrým bu yazgýya
Böyle yazmýþsa yaratan kara toprak yeter bana

Unutma ki dünya hali veren Allah alýr caný
Ben nasýl unuturum seni can bedenden çýkmayýnca


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous